Stirnu iela 13a-2a, Rīga, LV-1035
+371 22 06 35 06

10:00 – 18:00 info@grafa.lv
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedība. Finanses. AuditsMēs attaisnosim jūsu uzticību!

Holdinga režīms

Latvijas valdība, izmainot virkni ar biznesu saistīto nodokļu noteikumu, sākot ar 2013. gada 1. janvāri, Latviju pielīdzināja tādām vispāratzītām labvēlīgām zonām holdingu kompāniju atvēršanai kā Kipra un Malta!

Holdinga režīma priekšrocības:

  • Dividenžu saņemšana un izmaksa – 0%. Ar nodokli netiek apliktas dividendes, kuras Latvijas uzņēmums izmaksā vai saņem no jebkura nerezidenta (tajā skaitā no Krievijas). Izņēmums ir „melnais saraksts”.
  • Finansēšana – procentu izmaksa – 0%. Ar nodokli netiek aplikti procentu maksājumi, kurus Latvijas uzņēmums izmaksā saistītajiem uzņēmumiem, kā arī ES nerezidentiem (tajā skaitā no Krievijas). Izņēmums ir „melnais saraksts”.
  • Ienākums no akciju un ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas – 0%. Latvijas uzņēmumu akciju daļu pārdošana netiek aplikta ar nodokli. Izņēmums ir „melnais saraksts”, tas ir, regulējums neattiecas uz gadījumiem, kad akciju pārdevējs ir tādas valsts rezidents, kuru Latvijas valdība ir iekļāvusi „melnajā sarakstā”.
  • Samaksa par licenču un prečzīmju izmantošanu, samaksa par intelektuālo īpašumu – 0%. Ar nodokli netiek aplikti maksājumi par intelektuālo īpašumu (licences, prečzīmes), kurus Latvijas uzņēmums izmaksā citiem uzņēmumiem, kā arī ES nerezidentiem (tajā skaitā no Krievijas). Izņēmums ir „melnais saraksts”.

Ko tas nozīmē?  

Nav nekādu ierobežojumu dalības ilgumam holdinga struktūrā vai dalības procentuālajam lielumam saistīto uzņēmumu kapitālā. Ikviens uzņēmums (tas var būt mātes, meitas, saistītais un nesaistītais) var piešķirt finansējumu Latvijas uzņēmumam. Procentu maksājumus, kurus Latvijas uzņēmums izmaksās par šo finansējumu, ar nodokli neapliks.

Kā ES rezidents, tā ES nerezidents var atdot Latvijas uzņēmumam patenta, prečzīmes, kā arī cita intelektuālā īpašuma objekta lietošanas tiesības. Maksa par izmantošanu netiks aplikta ar nodokli.

Kādā gadījumā jums tas ir nepieciešams:


  • Aktīvu uzkrāšanai un to vadībai (zemi holdinga uzturēšanas izdevumi).
  • Vēlaties iegūt uzturēšanās atļauju Eiropas valstī.
  • Aktīvai investīciju darbībai (jo daļu pārdošana netiek aplikta ar nodokli).
  • Likumīgai nodokļu optimizēšanai, starptautiskām biznesa strukturēšanas iespējām.

Atpakaļ

Mūsu projekti

COVER LV_2014_sm.jpg

Auditoru Aģentūra GRAFA speciālisti sagatavoja grāmatu, kas skaidro vienu no visgrūtākajiem nodokļu likumiem.

Grāmata ir pieejama
PVN Konsultācijas SIA 
 

t. 29 62 00 20.