Stirnu iela 13a-2a, Rīga, LV-1035
+371 22 06 35 06

10:00 – 18:00 info@grafa.lv
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedība. Finanses. AuditsMēs attaisnosim jūsu uzticību!

Grāmatvedības konsultācijas

Grāmatvedības konsultēšana dod iespēju izslēgt dažāda veida kļūdas, kas pieļautas pārskatu dokumentācijā, kā arī izvairīties no iespējamajām problēmām ar kontrolējošām institūcijām.

Grāmatvedības konsultēšana iekļauj:

  • Konsultācijas par grāmatvedības kārtošanas jautājumiem saskaņā ar starptautisko finanšu pārskatu standartu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
  • Grāmatvedības programmu izvēle. Grāmatvedības programmu ieviešana un konfigurācija.
  • Grāmatvedības dokumentu noformēšana,
    kļūdu atklāšana un novēršana.
  • Veicamo darījumu, operāciju utt. iekšējās kontroles organizācija un realizācija.
  • Konsultāciju sniegšanu par jautājumiem, kas saistīti ar sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu, ieskaitot sarežģītus gadījumus.
  • Konsultēšana par darba attiecību un personāla uzskaites jautājumiem, ieskaitot dokumentu kārtošanu par darbiniekiem, VSAOI aprēķināšana.

Konsultācijas par grāmatvedības uzskaites jautājumiem

Jums nav iespējas saņemt grāmatvedības konsultatīvos pakalpojumus? Tādā gadījumā nāksies regulāri pārlasīt speciālo literatūru un sekot jaunumiem, lai pārzinātu visas izmaiņas un grozījumus. Bet pat tādi soļi ne vienmēr spēj palīdzēt un radīt pārliecību, ka kāda konkrēta jautājuma traktējums ir pareizs un viennozīmīgs. Parasti tam visam arī nepietiek laika, kas bieži izraisa kļūdas. Tā rezultāts – risks saņemt pretenzijas no kontrolējošām institūcijām un soda sankcijas.

Tieši tādos gadījumos jums palīdzēs kompānijas Auditoru aģentūra GRAFA speciālistu sniegtie grāmatvedības apkalpošanas pakalpojumi. Bieži vien viena kompetenta grāmatvedības kārtošanas speciālista sniegta konsultācija spēj atklāt pieļautās kļūdas un izvairīties no negatīvām sekām.


Atpakaļ

Mūsu projekti

COVER LV_2014_sm.jpg

Auditoru Aģentūra GRAFA speciālisti sagatavoja grāmatu, kas skaidro vienu no visgrūtākajiem nodokļu likumiem.

Grāmata ir pieejama
PVN Konsultācijas SIA 
 

t. 29 62 00 20.