Stirnu iela 13a-2a, Rīga, LV-1035
+371 22 06 35 06

10:00 – 18:00 info@grafa.lv
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedība. Finanses. AuditsMēs attaisnosim jūsu uzticību!

Grāmatvedības metodiskie pakalpojumi

Grāmatvedības uzskaites izveide ietver noteiktu procedūru, kas ir vērstas uz efektīvu nodokļu, vadības un grāmatvedības uzskaites kārtošanu esošās likumdošanas ietvaros, kompleksu. Iegaumējiet: pietiek tikai vienreiz lietpratīgi organizēt uzņēmumā uzskaiti, un jūs varēsiet novērst sistemātisku kļūdu rašanos, tādejādi arī dažādas soda sankcijas. Profesionāļu izveidota grāmatvedības uzskaite uzņēmumā veicina loģiskas uzskaites, kontroles un uzņēmuma finansiāli saimnieciskās darbības sistēmas izveidi.

Grāmatvedības sistēmas izveide iekļauj:

  • Kompānijas biznesa procesu dokumentu aprites analīzi un novērtējumu, unikālas grāmatvedības kārtošanas autormetodikas, kā arī grāmatvedības darbinieku amatu aprakstu izstrādāšanu. Kontu plāna izstrādi. Operatīvās vadības un finanšu pārskatu paraugu izstrādi.
  • Personāla uzskaites izveidi, kas iekļauj dokumentu par darbiniekiem kārtošanu, darba algas, atvaļinājuma un slimības naudas aprēķina kontroli.
  • Uzņēmuma darba iekšējās kontroles sistēmas izveidi.

Kāpēc vajadzīga grāmatvedības uzskaites izveide?

Lietpratīgi organizēta grāmatvedības uzskaite sniedz iespēju sakātot darbu jau esoša uzņēmuma reorganizācijas vai paplašināšanas gadījumā, kā arī jaunizveidotu firmu (jebkura īpašuma veida uzņēmumā) darbu. Pēc savas būtības lietpratīgi izveidota grāmatvedības uzskaite ir veiksmīgas uzņēmuma grāmatvedības turpmākās darbības ķīla.

Grāmatvedības uzskaites izveide ļaus:

  • Izveidot struktūrvienību, kuras uzdevums būs apstrādāt uzņēmuma pirmdokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem un likumdošanas aktiem
  • Izstrādāt kontu plānu, kā arī nepieciešamos amata aprakstus.
  • Sakārtot stingru preču un materiālo vērtību uzskaiti, to norakstīšanas un realizācijas kontroli.
  • Minimizēt finanšu zaudējumus (tajā skaitā soda sankcijas), izvēloties optimālu uzņēmuma nodokļu sistēmu, kā arī izveidojot pareizas nodokļu un nodevu aprēķināšanas un samaksas iekšējās kontroles sistēmu.

Atpakaļ

Mūsu projekti

COVER LV_2014_sm.jpg

Auditoru Aģentūra GRAFA speciālisti sagatavoja grāmatu, kas skaidro vienu no visgrūtākajiem nodokļu likumiem.

Grāmata ir pieejama
PVN Konsultācijas SIA 
 

t. 29 62 00 20.