Stirnu iela 13a-2a, Rīga, LV-1035
+371 22 06 35 06

10:00 – 18:00 info@grafa.lv
Grāmatvedības pakalpojumi
Grāmatvedība. Finanses. AuditsMēs attaisnosim jūsu uzticību!

Dividenžu izmaksa fiziskām personām no zemu nodokļu un beznodokļu valsts vai teritorijas

Dividenžu izmaksa fiziskām personām no zemu nodokļu un beznodokļu valsts vai teritorijas 01.03.2015

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pamatbūtība un mērķis ir fizisko personu (gan rezidenta, gan nerezidenta) ienākumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.panta trešās daļas 10.punktā ir noteikts, ka ārvalsts nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamais ienākums ir dividendes.

Attiecīgi dividenžu aprēķināšanas vai izmaksāšanas gadījumā kapitālsabiedrībai ir pienākums piemērot likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un tajā noteikto nodokļa ieturēšanas kārtību.

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas neparedz īpašu iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas kārtību dividendēm, kuras Latvijas kapitālsabiedrība izmaksā fiziskai personai zemu nodokļu un beznodokļu valsts vai teritorijas rezidentam, kā arī neparedz atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas.

Pašreiz spēkā esošās likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normas paredz, ka ārvalstu fiziskās personas ir arī uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji.

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 3.panta astotā daļa pēc būtības ir speciāla tiesību norma, kuras mērķis ir samazināt nodokļu plānošanu, kur darījumos tiek izmantotas personas, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Attiecīgi dividenžu izmaksas (aprēķināšanas) gadījumā piemērojamas gan likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” tiesību normas, gan likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” tiesību normas.

No dividendēm nodoklis ieturams likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā, bet, ja dividenžu saņēmējs ir fiziskā persona, kura ir zemu nodokļu un beznodokļu valsts vai teritorijas rezidents papildus piemērojama arī likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 3.panta astotā daļa tik lielā mērā cik likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktā likme pārsniedz ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli, kopā sastādot 15 procentus, no kuriem 10 procenti ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, savukārt 5 procenti ir uzņēmumu ienākuma nodoklis.


Mūsu projekti

COVER LV_2014_sm.jpg

Auditoru Aģentūra GRAFA speciālisti sagatavoja grāmatu, kas skaidro vienu no visgrūtākajiem nodokļu likumiem.

Grāmata ir pieejama
PVN Konsultācijas SIA 
 

t. 29 62 00 20.